مترجم فارسی و گرجی

مترجم فارسی و گرجی

تیم مترجمان مسلط به زبان فارسی و گرجی در کمپانی نایتس بریج در زمینه های زیر آماده همکاری با شما عزیزان می باشد:

ترجمه رسمی و غیر رسمی پاسپورت و کلیه مدارک شما در گرجستان
انجام ترجمه های شفاهی همزمان در جلسات کاری و غیر کاری شما در گرجستان
همراهی مترجم در جلسات و دیدارهای شما با مسئولین رسمی و غیر رسمی گرجستان

انجام کلیه امور دولتی، سازمانی، خصوصی، کاری شما در گرجستان

بیشتر بخوانید