افزایش قیمت سیگار در گرجستان

به نقل از خبرگزاری بیزینس پرس قیمت سیگار در گرجستان افزایش یافت.

هزینه یک بسته سیگار وینستون از 4.30 به 4.80 لاری ،سیگار کمل از 4 به 4.50 لاری و سیگار مگنا از 3.70 به 4.20 لاری افزایش یافت.قیمت سیگار پس از تصویب اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس از 10٪ به 30٪ افزایش یافت.

بیشتر بخوانید