بخش اعظم مردم گرجستان در فقر بسر می برند

نخست وزیر گرجستان در ارزیابی سال 2018 ، تصویری از این کشور ارائه داد که گویای وضعیت این کشور است .

ماموکا باختادزه، در تشریح عملکرد و دستاوردهای سال 2018 میلادی در گرجستان،اظهار داشت: فقر و بیکاری همراه با نقض تمامیت ارضی مشکلات اصلی کشورمان است .دولت فعلی گرجستان پس از رسیدن به قدرت در سال 2012 میلادی برای کاهش سریع فقر بعنوان مشکل پیچیده و اصلی کشور تلاش های زیادی انجام داد و موفق شدیم فقر را نزدیک به 10 درصد کاهش دهیم ولی بخش اعظم مردم گرجستان در فقر بسر می برند .

بیشتر بخوانید