برگزاری انتخابات ریاست جمهوری

سالومه زورابیشویلی، سیاستمدار غربگرا و سابق فرانسه ، بدنبال یک انتخابات پر تنش ، دو هفته مانده به پایان سال 2018 بعنوان نخستین زن و پنجمین رئیس جمهوری گرجستان سوگند یاد کرد. وی پس از انقلاب مخملی سال 2003 میلادی در گرجستان عهده دار پست وزارت امور خارجه گرجستان شده بود.

پیروزی روزابیشویلی از نخستین روز اعلام نتایج با اعتراض وسیع مخالفان روبرو بوده و آنها مدعی هستند که این پیروزی در سایه تقلب و خرید رای مردم امکان پذیر شده است.
دولت گرجستان که حامی اصلی خانم زورابیشویلی در انتخابات بود، چند روز قبل از برگزاری دور دوم انتخابات آعلام کرد که دولت بدهی بانکی 600 هزار شهروند گرجستانی به مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون لاری ( 562 میلیون دلار) را می بخشد.
نخست وزیر گرجستان گفت که تحقق این اقدام با کمک بنیاد خیریه ‘ کارتو ‘ متعلق به «بیدزینا ایوانیشویلی» میلیاردر گرجستانی و رهبر حزب حاکم ‘ رویای گرجستان ‘ امکان پذیر شد .
نیروهای مخالف دولت بخشیدن بدهی های بانکی مردم را تبلیغات انتخاباتی و خرید رای مردم عنوان کرد.

بیشتر بخوانید